Brütten Nete
Aylık Ücret
Yıl
Medeni Durumu
Eş Çalışıyor mu?
Çocuk Sayısı
Sigorta primi işveren payının hesabında, 5 puanlık indirim dikkate alınsın.
Ay Net SSK İşçi İşsizlik İşçi Aylık
G.Vergisi
Damga
Vergisi
Kümülatif
Vergi Matrahı
Brüt Asgari
Geçim
İndirimi
Toplam Ele
Geçen
SSK İşveren İşsizlik
İşveren
Toplam
Maliyet